Projeto NESTO

quinta-feira, junho 02, 2005

Afiksoj en Esperanto

AFIKSOJ
                PREFIKSOJ
 
BO-  bofrato parenca rilato laŭ geedziĝo  
DIS- disiri  al multaj aŭ ĉiuj direktoj  
EK-  ekiri, ekvidi  komenco aŭ momento de ago
EKS-  eksregho  iama reĝo  
FI-  fiparoli   morale tre negativa  
GE-  gepatroj  kolektivo el ambaŭ seksoj  
MAL-  malfermi  rekte kontraŭa  
MIS-  miskompreni  erare, malbone  
PRA-  praavo  grandaĝa  
RE- redoni   denove, returne  
                 SUFIKSOJ
                   
-AĈ- domaĉo  malbonkvalita, malbela  
-AD-  promenadi  fari ripete plurfoje aŭ ĉiam  
-AJH- konstruaĵo  konkreta manifestiĝo  
-AN- klubano  membro de io  
-AR-  arbaro  multaj au ĉiuj individuoj  
-ĈJ- paĉjo  karesa formo de virnomoj
-EBL-  manĝebla  oni povas fari la agon  
-EC-  beleco kvalito
-EG-  pordego  tre grandmezura  
-EJ- loĝejo  loko por
-EM- parolema volonte faras  
-END-  pagenda  oni devas nepre fari  
-ER-  fajrero  tre malgranda parteto  
-ESTR- klasestro ĉefo, gvidanto
-ET- rivereto malgranda, malo de -EG-
-I- Hungario lando
-ID- ranido infano de iu, io
-IG-  lacigi  fari ion / iun ia / iu / io  
-IĜ-  laciĝi  ekesti ia / io / iu  
-IL- ludilo  instrumento por fari ion  
-IN- fratino, bovino femalo
-IND- laŭdinda meritas ion
-ING- cigaredingo ujo kiu parte entenas ion
-ISM- kristanismo idearo
-IST- instruisto, marksisto profesiulo, sekvanto de idearo 
-NJ- panjo karesa formo de virinaj nomoj
-OBL- duobla multiplikilo
-ON- duono frakciilo
-OP- duope grupe
-UJ- monujo, pomujo, Danujo io kio entenas ion, arbo, lando
-UL- junulo homo kiun karakterizas io
-UM- plenumi sufikso kun nedifinita senco (lernenda kiel nova vorto)


 
Primary Pulmonary Hypertension
Primary Pulmonary Hypertension