Projeto NESTO

terça-feira, junho 01, 2004

Jen grava parto de poezio

....
Ni semas kaj semas, neniam laciĝas,
pri l'tempoj estontaj pensante.
Cent semoj perdiĝas, mil semoj perdiĝas,
ni semas kaj semas konstante.
Se longa sekeco aŭ ventoj subitaj
velkantajn foliojn deŝiras,
ni dankas la ventojn, kaj, repurigitaj
ni forton pli freŝan akiras.

El "La Vojo" (L.L.Zamenhof)


 
Primary Pulmonary Hypertension
Primary Pulmonary Hypertension